اپلیکیشن «ضاد»: مدیریت ضایعات

حتما تا به حال سر و صدای وانت های خرید ضایعات به خصوص در روزهای تعطیل شما را ناراحت و شاید عصبانی کرده باشد.

شرکت وب نگاه به منظور مدیریت وانت های ضایعاتی و حذف سرو صدای آن ها، اپلیکیشن ضاد را طراحی و راه اندازی نمود است که شامل اپلیکیشن شهروندان، رانندگان وانت بارها و پنل مدیریت می باشد.

شهروندان نوع و مقدار ضایعات خود را اعم از آهن آلات و … ثبت نموده و نزدیک ترین راننده مراجعه کرده و به راحتی آن را خریداری می کند. مبالغ ضایعات نیز بلافاصله از موجودی رانندگان کسر شده و به حساب شهروندان

از مزایای این اپلیکیشن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش آلودگی های صوتی
  • کاهش تردد وانت های ضایعاتی
  • کاهش مصرف سوخت
  • ایجاد انگیزه و افزایش کار مفید برای رانندگان
  • ایجاد رقابت برد برد