برنامه نویسی اختصاصی

تعهد حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات هنگام برنامه نویسی اختصاصی

رعایت حفظ محرمانگی داده‌ها، ایده‌ها و کلیه‌‌ی اطلاعات شما در حین اجرا و پس از اتمام کدنویسی اختصاصی،  مهم‌ترین بخش از فعالیت حرفه‌ای ما هنگام برنامه نویسی اختصاصی می باشد. بنابراین با آسودگی خاطر تمامی آنچه را که برای پیشبرد موفق پروژه در ذهن و در دسترس دارید ارایه دهید. پیش از عقد قرارداد، تعهدنامه‌ عدم افشای اطلاعات و حفظ محرمانگی را مهر و امضا نموده و خود را مقید و ملزم به رعایت آن خواهیم نمود.
بدین ترتیب در تمامی مراحل برنامه نویسی اختصاصی اعم از:  ارائه‌ی RFP و پروپوزال، عقد قرارداد، اجرای پروژه، راه اندازی، توسعه و پشتیبانی، تمامی داده‌های شما از قبیل: اسناد و اطلاعات محرمانه، اسناد طبقه‌بندی شده یا نشده به صورت کلی یا جزئی، هر نوع سند قرارداد و تفاهم‌نامه، مشخصات و اطلاعات پرسنل، اطلاعات مالی، اطلاعات سازمانی، مهندسی، فنی، علمی، تجاری از جمله نامه‌ها، الگوها، نقشه‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و روش‌ها، ابزارها، تکنیک‌ها، فرآیندها، نرم افزارهای اختصاصی، کدها، سخت‌افزار و نرم‌افزارهای موجود و یا در دست بررسی و تولید ، مشخصات فنی تجهیزات، گواهی نامه ها، روش‌های انجام کار، که به صورت اختیاری یا بدون اختیار، از کارفرما در اختیار مجری قرار داده شده باشد، مگر مواردی که غیرمحرمانگی آن به طور واضح ذکر گردد، شامل این تعهد می‌باشند.

اصول و خط مشی هنگام کدنویسی اختصاصی

  • حفظ محرمانگی اطلاعات
  • اطلاع رسانی، توسعه و آموزش
  • مستندسازی دقیق و حرفه‌ای
  • حفظ زمینه تخصصی فعالیت
  • بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب
  • تعیین سیاست‌های مهم امنیتی
  • ارایه خدمات توسعه و پشتیبانی
  • بررسی و شناخت دقیق و کامل نیاز مشتریان
  • به روز رسانی تکنولوژی و دانش مورد استفاده
  • رعایت استانداردها و اصول مهندسی در طراحی

مراحل تولید نرم‌افزار با برنامه نویسی اختصاصی

پس از تعیین تحلیل و ارزیابی و ارایه‌ی مستندات و پیش‌نیازها، توسط مراحل و دیاگرام تولید نرم‌افزار، در یک فرآیند مهندسی‌شده در ۷ مرحله‌ی زیر برنامه ریزی می شود.این پنج مرحله همواره در یک چرخه مستمر قرار دارند تا حیات تولید نرم‌افزار را تضمین کنند..

 

۱- تجزیه و تحلیل (Analysis)

در این مرحله پس از برگزاری جلسات تحلیل با دپارتمان های کارفرما و درک کامل نیازهای تجاری و اجرایی، سند الزامات محصول product requirements document (PRD) تهیه شده و پس از آن فرآیند محصول در نرم افزارهای تخصصی ترسیم می گردد.

۲- برنامه ریزی (Planning)

انتخاب تکنولوژی های لازم متناسب با نیازمندی های پروژه، آماده سازی و تخصیص تیم ها، برنامه ریزی و تهیه گانت چارت پروژه در این مرحله توسط تبم فنی انجام خواهد شد.

۳- طراحی (Design)
مرحله طراحی شامل طراحی تجربه کاربری (UX Design)، طراحی وایرفریم (Wireframe)، طراحی رابط کاربری (UI Design)، طراحی پروتوتایپ (Prototype) می باشد که در نرم‌افزارهای تخصصی از جمله فیگما (Figma) انجام می شود.

۴- توسعه نرم افزار (Development)

در این مرحله پس از طراحی دیتابیس، برنامه نویسی اختصاصی و توسعه نرم افزار توسط تیم های Back-End و Front-End و سایر تیم های لازم متناسب با پروژه شروع خواهد شد. متدولوژی مورد استفاده در این مرحله، اسکرام (Scrum) بوده که یکی از چارچوب های مدیریت چابک (Agile) می‌باشد.

۵- تست (Testing)

پس از پایان مرحله کدنویسی اختصاصی، تمامی فرآیندهای در نظر گرفته شده طبق سناریوهای متفاوت تست، کنترل و نظارت شده و در صورت بروز هر گونه مشکل یا باگ، توسط تیم فنی برطرف خواهند شد.

۶- راه اندازی (Deployment)
پس از تایید کارفرما، نرم افزار طبق استانداردهای جهانی بر روی Server بارگزاری شده و در دسترس قرار خواهد گرفت.

۷- پشتیبانی و نگهداری (Maintenance)

متناسب با بازخوردهای کاربران و گزارشات مدیریتی، و همچنین رقابت با رقبا و ایجاد مزیت رقابتی، قطعا یک محصول نیاز به توسعه، پشتیبانی و نگهداری خواهد داشت. بدون در نظر گرفتن توسعه، پشتیبانی و نگهداری، یک محصول به مرور از چرخه حیات خود خارج خواهد شد.

۲- برنامه ریزی (Planning)

انتخاب تکنولوژی های لازم متناسب با نیازمندی های پروژه، آماده سازی و تخصیص تیم ها، برنامه ریزی و تهیه گانت چارت پروژه در این مرحله توسط تیم فنی انجام خواهد شد.

۴- توسعه نرم افزار (Development)

در این مرحله پس از طراحی دیتابیس، کدنویسی اختصاصی و توسعه نرم افزار توسط تیم های Back-End و Front-End و سایر تیم های لازم متناسب با پروژه شروع خواهد شد. متدولوژی مورد استفاده در این مرحله، اسکرام (Scrum) بوده که یکی از چارچوب های مدیریت چابک (Agile) می‌باشد.

۶- راه اندازی (Deployment)
پس از تایید کارفرما، نرم افزار طبق استانداردهای جهانی بر روی Server بارگزاری شده و در دسترس قرار خواهد گرفت.

۱- تجزیه و تحلیل (Analysis)

در این مرحله پس از برگزاری جلسات تحلیل با دپارتمان های کارفرما و درک کامل نیازهای تجاری و اجرایی، سند الزامات محصول product requirements document (PRD) تهیه شده و پس از آن فرآیند محصول در نرم افزارهای تخصصی توسط تیم فنی ترسیم می گردد.

۳- طراحی (Design)
مرحله طراحی شامل طراحی تجربه کاربری (UX Design)، طراحی وایرفریم (Wireframe)، طراحی رابط کاربری (UI Design)، طراحی پروتوتایپ (Prototype) می باشد که در نرم‌افزارهای تخصصی از جمله فیگما (Figma) انجام می شود.

۵- تست (Testing)

پس از پایان مرحله برنامه نویسی اختصاصی، تمامی فرآیندهای در نظر گرفته شده طبق سناریوهای متفاوت تست، کنترل و نظارت شده و در صورت بروز هر گونه مشکل یا باگ، توسط تیم فنی برطرف خواهند شد.

۷- پشتیبانی و نگهداری (Maintenance)

متناسب با بازخوردهای کاربران و گزارشات مدیریتی، و همچنین رقابت با رقبا و ایجاد مزیت رقابتی، قطعا یک محصول نیاز به توسعه، پشتیبانی و نگهداری خواهد داشت. بدون در نظر گرفتن توسعه، پشتیبانی و نگهداری، یک محصول به مرور از چرخه حیات خود خارج خواهد شد. 

متدولوژی

شرکت نرم افزاری وب نگاه برای اجرای پروژه ها از متدولوژی اسکرام (Scrum) که یکی از بهترین و محبوب ترین متدولوژی ها و از چارچوب های مدیریت چابک (Agile) می باشد، استفاده می کند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده در تولید نرم‌افزار

انتخاب تکنولوژی در پیاده سازی و اجرای یک پروژه برنامه نویسی اختصاصی، یکی از مهمترین تصمیماتی است که تیم‌های فنی در شرکت برنامه نویسی می‌گیرند. انتخاب نادرست در این مرحله می تواند توسعه و پایداری یک محصول را در بازار رقابتی تحت تأثیر قرار دهد. تیم فنی وب نگاه، پس از مرحله تجزیه و تحلیل تمامی جوانب استفاده از هر تکنولوژی را مورد بررسی قرارداده و در نهایت بهترین گزینه را برای پیاده سازی انتخاب می نماید. لیست تکنولوژی هایی که در شرکت نرم افزاری ما مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر می باشد:

product design

Back-End

Front-End

Mobile Application

Database

DevOps