همکاری با ما

در شرکت نرم افزاری وب نگاه, کارگروه تحلیل و ارزیابی (Analysis)، طراحی محصول (Product Design)، برنامه‌نویسان (Developers) در تیم های Back-end, Front-End, Database Management, Application, DevOps به همراه مدیر فنی (CTO) و همچنین مشاورین تجارت‌آنلاین و کسب و کار مبتنی بر فناوری‌اطلاعات و ارتباطات در کنار هم سبب تولید خلاقانه‌ترین پروژه‌هایی شده‌اند

  • کار گروهی
  • محیط پویا
  • یادگیری و رشد
  • تجربه چالش‌های جذاب
  • فرصت دیده‌شدن
  • کار با حرفه‌ای ها