حوزه های فعالیت

BPMS

نرم افزارهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار

Fintech

نرم افزارهای مالی و بورس

ERP

نرم افزار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی

CRM

نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری

Automation

اتوماسیون اداری

industrial

اتوماسیون صنعتی

IoT

اینترنت اشیا

Social Media

شبکه های اجتماعی

Messengers

پیام رسان ها

Cryptocurrencies

رمز ارزها (ارز دیجیتال – کریپتو کارنسی)