آبان 3, 1400

زبان اسمبلی و ماشین

زبان اسمبلی و ماشین چیست؟

زبان اسمبلی : هر رایانه شخصی یک microprocessor دارد که محاسبات ریاضی، منطقی و کنترل کامپیوتر را مدیریت می‌کند. هر خانواده پردازنده دستورالعمل خاص خود را ... ادامه مطلب