آبان 3, 1400

زبان اسمبلی و ماشین

زبان اسمبلی و ماشین چیست؟

شماره های هگزادسیمال در محاسبات برای خلاصه کردن باینری های طولانی استفاده می‌شوند. اساسا، سیستم شماره hexadecimal نشان‌دهنده یک داده دودویی با تقسیم هر بایت به ... ادامه مطلب